Bracketology

Bracketology 3/8

FIRST FOUR TEAMS OUT: Monmouth, Tulsa, VCU, Valparaiso

NEXT FOUR TEAMS OUT: Michigan, Florida, Hofstra, Ohio State